Die besten Laufleistungen in ihren Jahrgängen erzielten folgende Schülerinnen und Schüler:Platz

Jungen

Mädchen

 

2012

1.

Stichler Lorenz 5c - 8:24 min.

Füller Lina 5c - 8:56 min.

2012

2.

Moradi Mohamaderfan 6d – 8:44 min.

Koch Hanna 5a - 9:31 min.

2012

3.

Müller Ambros 5a - 9:17 min.

Huppmann Tessa 5c - 9:57 min.

       

2011

1.

Hannes Knüttel 6a – 7:51 min.

Schmidt Marie 6a – 8:42 min.

2011

2.

Weber Marc 6b – 7:59 min.

Kleinhenz Florentine 5a - 8:47 min.

2011

3.

Korb Kilian 5b - 8:30 min.

Mayer Antonia 6a - 9:26 min.

       

2010

1.

Reupke Toni 6d – 8:34 min.

Magdalena Brehm 6a – 8:32 min.

2010

2.

Lennard Buscham 6c – 8:41 min.

Vorndran Emmi 6b – 9:52 min.

2010

3.

Ziegler Bennet 7c – 8:42 min.

Niedt Lina 6b – 9:54 min.

   

 

 

2009

1.

Köhler Pascal 7a – 8:43 min.

Lucie Emmert 7d – 9:49 min.

2009

2.

El Allaoui Zakaria 6d – 8:47 min.

Wehner Lena 7d – 10:23 min.

2009

3.

Schellenberg Franz 7b – 8:51 min.

Meyer Sara 7d – 10:24 min.

2023 Lauftag

Der Bildeindruck vom Lauftag 2023 zeigt die Klasse 5c unmittelbar nach dem Start

Heiko Schmitt